SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Antigen karcinomu skvamozních buněk

SCCAS_SCCA

SCCA (S; hmot. konc. [µg/l] *)

P_SCCA

SCCA (P; hmot. konc. [µg/l] *)


SCCA (S; hmot. konc. [µg/l] *)

SCCA (S; hmot. konc. [µg/l] *)
02803

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Sliny, pot, kýchnutí či zakašlání do vzorku mohou výrazně zvýšit hladinu v séru.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden


Viz též:
S_SCCA
SCCA
S
*
Hmotnostní koncentraceSCCA (P; hmot. konc. [µg/l] *)

SCCA (P; hmot. konc. [µg/l] *)
02800

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Jako antikoagulans možno použít heparin nebo EDTA.


Viz též:
SCCA
P
*
Hmotnostní koncentrace