SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Nefrakcionovaný heparin

Nefrakcionovaný heparinP_Nefrakcionovaný heparin

Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kIU/l] *)


Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kIU/l] *)

Nefrakcionovaný heparin (P; arb. látková konc. [kIU/l] *)
11638

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr za 3 až 4 hodiny po aplikaci heparinu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace krve 15 minut při 3000 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
-20 °C: 4 týden
-70 °C: 16 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká získané plazmy.


Viz též:
Nefrakcionovaný heparin
P
*
Arbitrární látková koncentrace