SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita

Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivitaP_Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita

Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita (P; Arb. antikoag. aktivita [kIU/l] *)


Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita (P; Arb. antikoag. aktivita [kIU/l] *)

Nefrakcionovaný heparin - antiXa aktivita (P; Arb. antikoag. aktivita [kIU/l] *)
16316

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr do speciálních zkumavek CTAD, příp. plast, event. sklo s protisrážlivou úpravou. Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s CTAD, příp.s s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace 15 - 20 minut 2 500 - 3000 g v chlazené centrifuze při 15 °C (někde uváděno i níže) získáme plazmu chudou na destičky - postup je nutné upravit dle doproučení výrobce setu.
Poznámka ke stabilitě:
Pokud se nepoužijí speciální CTAD zkumavky, je nutná včasná centrifugace (do 30 minut po odběru) na chlazené centrifuze.


Viz též:
P
*
Arb. antikoagulační aktivita