SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

von Willebrandův faktor - schopnost vázat kolagen-poměr

von Willebrandův faktor - CBA - poměrP_von Willebrandův faktor - CBA - poměr

von Willebrandův faktor - CBA - poměr (P; kat. akt./látk.množ. [1] výpočet)


von Willebrandův faktor - CBA - poměr (P; kat. akt./látk.množ. [1] výpočet)

von Willebrandův faktor - CBA - poměr (P; kat. akt./látk.množ. [1] výpočet)
17439

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l – 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Maximální přípustná odchylka je ± 10%. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 – 0,60.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugací vzorku 15 minut 2500 g při laboratorní teplotě získáme plazmu chudou na destičky.


Viz též:
P
Výpočet
Poměr katal. akt./látk. množ.