SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

OSN-SAbstraktOSN-E

Ke stanovení látek, které jsou substráty enzymových reakcí (např. glukóza, aminokyseliny), je možno využít tzv. enzymových elektrod. Základem enzymové elektrody je elektrochemický senzor, jehož povrch je pokryt reakční vrstvou, obsahující enzym v imobilizované formě (fixace enzy­mu se provádí např. navázáním enzymových molekul na polyakrylamid, zesítěním s glutaraldebydem nebo s kolagenem apod.). Jako základní elektroche­mické senzory slouží iontově selektivní membránové elektrody, elektrody cit­livé na plyny, kovové a grafitové elektrody, na kterých jsou elektroaktivní sloučeniny přímo redukovány nebo oxidovány. Při ponoření do sledovaného roztoku probíhá na membráně katalyzovaná reakce. Stanovení probíhá potenciometricky. Příklady použití: stanovení glukózy v biologické tekutině pomocí zakotve­né glukosaoxidázy měřením spotřeby kyslíku kyslíkovou elektrodou, stanovení glutamínu nebo močoviny pomocí glutaminázy resp. ureázy měřením uvolněného amoniaku NH4+ selektivní elektrodou. Spotřeba enzymu je přitom velmi malá (např.jednou enzymovou membránou, obsahující asi 50µg enzymu, může být provedeno několik stovek stanovení glukózy).

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová

 

 

Poslední aktualizace: 2006-03-11