SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

10-oh-carbamazepin

10-oh-carbamazepinS_10-oh-carbamazepin

10-oh-carbamazepin (S; látková konc. [µmol/l] *)
10-oh-carbamazepin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

P_10-oh-carbamazepin

10-oh-carbamazepin (P; látková konc. [µmol/l] *)
10-oh-carbamazepin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)


10-oh-carbamazepin (S; látková konc. [µmol/l] *)

10-oh-carbamazepin (S; látková konc. [µmol/l] *)
17444
S
10-oh-carbamazepin
Látková koncentrace
µmol/l
*
Léky

Odkaz na škálu: S_10OHCARB_HPLC
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 500


Viz též:
S
*
Látková koncentrace10-oh-carbamazepin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

10-oh-carbamazepin (S; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
17445
S
10-oh-carbamazepin
Látková koncentrace
µmol/l
Chromatografie-HPLC
Léky

Odkaz na škálu: S_10OHCARB_HPLC
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 500


Viz též:
S
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace10-oh-carbamazepin (P; látková konc. [µmol/l] *)

10-oh-carbamazepin (P; látková konc. [µmol/l] *)
17442
P
10-oh-carbamazepin
Látková koncentrace
µmol/l
*
Léky

Odkaz na škálu: P_10OHCARB_HPLC
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 500


Viz též:
P
*
Látková koncentrace10-oh-carbamazepin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

10-oh-carbamazepin (P; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
17443
P
10-oh-carbamazepin
Látková koncentrace
µmol/l
Chromatografie-HPLC
Léky

Odkaz na škálu: P_10OHCARB_HPLC
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 150 - 500


Viz též:
P
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace