SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Frakční exkrece vápenatého kationtu

Frakční exkrece CaPT(KIDN)_Frakční exkrece Ca

Frakční exkrece Ca (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece Ca (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Frakční exkrece Ca (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)
01788
Pt(ledviny)
Frakční exkrece Ca
Poměr objemových toků
1
Vzorec 1
Výpočty

Odkaz na škálu: PT(KIDN)_FECA_EQ1
Mezní hodnoty: 0 - 0,005 - 0,080 - 0,300


Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece Ca
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků