SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Frakční exkrece draselného kationtu

Frakční exkrece KPT(KIDN)_Frakční exkrece K

Frakční exkrece K (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece K (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Frakční exkrece K (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)
01791
Pt(ledviny)
Frakční exkrece K
Poměr objemových toků
1
Vzorec 1
Výpočty

Odkaz na škálu: PT(KIDN)_FEK_EQ1
Mezní hodnoty: 0 - 0,015 - 0,300 - 2,000


Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece K
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků