SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Frakční exkrece sodného kationtu

Frakční exkrece NaPT(KIDN)_Frakční exkrece Na

Frakční exkrece Na (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece Na (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Frakční exkrece Na (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)
01792
Pt(ledviny)
Frakční exkrece Na
Poměr objemových toků
1
Vzorec 1
Výpočty

Odkaz na škálu: PT(KIDN)_FENA_EQ1
Mezní hodnoty: 0 - 0,002 - 0,040 - 1,000


Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece Na
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků