SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Frakční exkrece fosfátu

Frakční exkrece PPT(KIDN)_Frakční exkrece P

Frakční exkrece P (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece P (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Frakční exkrece P (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)
01794
Pt(ledviny)
Frakční exkrece P
Poměr objemových toků
1
Vzorec 1
Výpočty

Odkaz na škálu: PT(KIDN)_FEP_EQ1
Mezní hodnoty: 0 - 0,005 - 0,300 - 1,000


Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece P
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků