SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Frakční exkrece urátu

Frakční exkrece urátuPT(KIDN)_Frakční exkrece urátu

Frakční exkrece urátu (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece urátu (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Frakční exkrece urátu (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)
01795
Pt(ledviny)
Frakční exkrece urátu
Poměr objemových toků
1
Vzorec 1
Výpočty

Odkaz na škálu: PT(KIDN)_FEURAT_EQ1
Mezní hodnoty: 0 - 0,050 - 0,300 - 1,0


Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece urátu
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků