SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Frakční exkrece urey

Frakční exkrece urey



PT(KIDN)_Frakční exkrece urey

Frakční exkrece urey (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)


Frakční exkrece urey (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

Frakční exkrece urey (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)
01796
Pt(ledviny)
Frakční exkrece urey
Poměr objemových toků
1
Vzorec 1
Výpočty

Odkaz na škálu: PT(KIDN)_FEUREA_EQ1
Mezní hodnoty: 0 - 0,100 - 0,800 - 1,500


Viz též:
Pt(ledviny)_Frakční exkrece urey
Pt(ledviny)
Vzorec 1
Poměr objemových toků