SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

pro-Gastrin Releasing Peptide

pro-Gastrin Releasing PeptideS_pro-Gastrin Releasing Peptide

pro-Gastrin Releasing Peptide (S; hmot. konc. [ng/l] *)
pro-Gastrin Releasing Peptide (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

P_pro-Gastrin Releasing Peptide

pro-Gastrin Releasing Peptide (P; hmot. konc. [ng/l] IA)


pro-Gastrin Releasing Peptide (S; hmot. konc. [ng/l] *)

pro-Gastrin Releasing Peptide (S; hmot. konc. [ng/l] *)
16270
S
proGRP
Hmotnostní koncentrace
ng/l
*
Tumormarkery
Proteiny

Odkaz na škálu: S_PROGRP_IA
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 100 - 1000

S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 2,0 63,0 ng/l

Viz též:
pro-Gastrin Releasing Peptide
S
*
Hmotnostní koncentracepro-Gastrin Releasing Peptide (S; hmot. konc. [ng/l] IA)

pro-Gastrin Releasing Peptide (S; hmot. konc. [ng/l] IA)
16271
S
proGRP
Hmotnostní koncentrace
ng/l
IA
Tumormarkery
Proteiny

Odkaz na škálu: S_PROGRP_IA
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 100 - 1000

S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 2,0 63,0 ng/l

Viz též:
pro-Gastrin Releasing Peptide
S
IA
Hmotnostní koncentracepro-Gastrin Releasing Peptide (P; hmot. konc. [ng/l] IA)

pro-Gastrin Releasing Peptide (P; hmot. konc. [ng/l] IA)
16269
P
proGRP
Hmotnostní koncentrace
ng/l
IA
Tumormarkery
Proteiny

Odkaz na škálu: P_PROGRP_IA
Mezní hodnoty: 0 - 0,1 - 100 - 1000

S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
15R 99R 2,0 65,0 ng/l

Viz též:
P_pro-Gastrin Releasing Peptide
pro-Gastrin Releasing Peptide
P
IA
Hmotnostní koncentrace