SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Superoxiddismutáza

SODERC_SOD

SOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)
SOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] abs. spektrofotometrie)


SOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)

SOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] *)
03419
Erytrocyty
SOD
Entitní katalytická aktivit
akat
*
Enzymy

Odkaz na škálu: ERC_SOD_AS
Mezní hodnoty: 100 - 200 - 800 - 1000


Viz též:
Erytrocyty
*
Entitní katalytická aktivitSOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] abs. spektrofotometrie)

SOD (Erytrocyty; entitní kat. akt. [akat] abs. spektrofotometrie)
03420
Erytrocyty
SOD
Entitní katalytická aktivit
akat
Absorpční spektrofotometrie
Enzymy

Odkaz na škálu: ERC_SOD_AS
Mezní hodnoty: 100 - 200 - 800 - 1000


Viz též:
Erytrocyty
Absorpční spektrofotometrie
Entitní katalytická aktivit