SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

von Willebrandův faktor - antigen

von Willebrandův faktor - antigenP_von Willebrandův faktor - antigen

von Willebrandův faktor - antigen (P; Relativní arb. konc. [1] *)
von Willebrandův faktor - antigen (P; Relativní arb. konc. [1] IA)


von Willebrandův faktor - antigen (P; Relativní arb. konc. [1] *)

von Willebrandův faktor - antigen (P; Relativní arb. konc. [1] *)
16321
P
vonWillebrandův faktor - antigen
Relativní arbitrární koncentrace
1
*
Proteiny

Odkaz na škálu: P_VWFANTIG_*
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10

S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,85 2,00 1
2D 4T 0,65 1,80 1
4T 1D 1R 0,65 1,45 1
1R 1D 99R 0,50 1,50 1

Viz též:
P
*von Willebrandův faktor - antigen (P; Relativní arb. konc. [1] IA)

von Willebrandův faktor - antigen (P; Relativní arb. konc. [1] IA)
16322
P
vonWillebrandův faktor - antigen
Relativní arbitrární koncentrace
1
IA
Proteiny

Odkaz na škálu: P_VWFANTIG_*
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 5 - 10

S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 1D 0,85 2,00 1
2D 4T 0,65 1,80 1
4T 1D 1R 0,65 1,45 1
1R 1D 99R 0,50 1,50 1

Viz též:
P
IA