SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Krevní buňky, jejich pozměněné formy a charakteristiky

Agregace stimulovaná - CPG
Bazofilní erytroblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní megaloblast -> Megaloblast bazofilní
Bazofilní metamyelocyty
Bazofilní myelocyty
Bazofilní normoblast -> Normoblast bazofilní
Bazofilní řada - BM
Bazofilní segmenty
Bazofilní tyče
Bazofily
Bílé krvinky -> Leukocyty
Blood -> Krev
Buňky CD14+/CD16+
Buňky CD14+/HLA-DR+
Buňky CD19+
Buňky CD2+/CD4+
Buňky CD2+/CD8+
Buňky CD20+
Buňky CD23+
Buňky CD25+
Buňky CD28+
Buňky CD3+
Buňky CD3+ Neaktuální
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD38+
Buňky CD4+
Buňky CD4+ Neaktuální
Buňky CD45RA+
Buňky CD45RO+
Buňky CD5+
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD50+
Buňky CD54+
Buňky CD57+
Buňky CD8+
Buňky CD8+ Neaktuální
Buňky CD8+/CD57+
Buňky HLA-DR+
Buňky LE -> LE buňky
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delt+
Červená řada - BM
Červené krvinky -> Erytrocyty
Destičkový hematokrit -> Trombokrit
Distribuční šíře dle denzity trombocytů -> Trombocyty (PCDW)
Distribuční šíře dle suché masy trombocytů -> Trombocyty (PMDW)
Eozinofilní metamyelocyt
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní řada - BM
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
Eozinofily
ERC obsahující HBF
Erytroblasty -> Normoblasty (periferní krev)
Erytroblasty -> Normoblasty (periferní krev a.)
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty
Erytrocyty (hematokrit)
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty čerstvé
Erytrocyty morušovité
Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Fragmenty erytrocytů -> Schizocyty
FW za 1 h
FW za 2 h
Granulocytární řada - BM
Granulocyty
GROW -> Granulocytární řada - BM
HCT -> Erytrocyty (hematokrit)
Heinz bodies -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Heinzova tělíska -> Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Hematokrit -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit destičkový -> Trombokrit
Holá jádra
HRF -> Retikulocyty (IRFH)
IRFH -> Retikulocyty (IRFH)
IRFMH -> Retikulocyty (IRFMH)
IRI -> Poměr (CD4+):(CD8+)
Kleihauerův - Betkeho test -> ERC obsahující HBF
Krev
Krevní destičky -> Trombocyty
Large nucleus -> Velká jádra leukocytů
LE buňky
Leukocyty
LROW -> Lymforetikulární řada-BM
Lymfoblast
Lymfocyty
Lymforetikulární řada-BM
Makroblast
Malá jádra leukocytů
Mastocyt
MCV -> Erytrocyt (MCV)
MCVR -> Retikulocyt (MCVR)
Mean (red) cell volume -> Erytrocyt (MCV)
Mean platelet volume -> Trombocyt (MPV)
Megakaryoblast
Megakaryocyt
Megaloblast bazofilní
Megaloblast ortochromní
Megaloblast oxyfilní -> Megaloblast ortochromní
Megaloblast polychromatofilní
Metamyelocyty bazofilní -> Bazofilní metamyelocyty
Metamyelocyty eozinofilní -> Eozinofilní metamyelocyt
Metamyelocyty neutrofilní -> Neutrofil.metamyelocyty
Mitóza erytrocytární
Mitóza leukocytární
Monoblast
Monocyty
Mononukleáry
MPC -> Trombocyt (MPC)
MPM -> Trombocyt (MPM)
MPV -> Trombocyt (MPV)
Myeloblast
Myelocyty bazofilní -> Bazofilní myelocyty
Myelocyty eozinofilní -> Eozinofilní myelocyty
Myelocyty neutrofilní -> Neutrofilní myelocyty
Neutrofil.metamyelocyty
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní řada - BM
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Neutrofily
Nezařad. buňky (bílá řada)
Nonspecific cells -> Nezařad. buňky (bílá řada)
Normoblast bazofilní
Normoblast ortochromní
Normoblast oxyfilní -> Normoblast ortochromní
Normoblast polychromatofilní
Normoblasty (periferní krev a.)
Normoblasty (periferní krev)
Normocyty -> Erytrocyty
Nucleus -> Holá jádra
Ortochromní normoblast -> Normoblast ortochromní
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence maximální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence minimální
Osmotická rezistence maximální
Osmotická rezistence minimální
Oxyfilní erytroblast -> Normoblast ortochromní
PCDW -> Trombocyty (PCDW)
PCT -> Trombokrit
PCV -> Erytrocyty (hematokrit)
PDW -> Trombocyty (PDW)
PDW -> Trombocyty (PDW-SD)
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW)
Platelet distribution width -> Trombocyty (PDW-SD)
Plazmablast -> Plazmoblast
Plazmatické buňky
Plazmoblast
Plazmocyty -> Plazmatické buňky
PLT -> Trombocyty
PMDW -> Trombocyty (PMDW)
Polychromatofilní erytroblast -> Normoblast polychromatofilní
Polychromatofilní normoblast -> Normoblast polychromatofilní
Polymorfonukleáry -> Granulocyty
Polynukleáry -> Granulocyty
Poměr (CD4+):(CD8+)
Proerytroblast
Prolymfocyty
Promegakaryocyt
Promegaloblast
Promonocyt
Promyelocyt
Prsténčité sideroblasty -> Sideroblasty prsténčité
RBC -> Erytrocyty
RDW -> Erytrocyty (RDW)
RDW -> Erytrocyty (RDW-SD)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW)
Red distribution width -> Erytrocyty (RDW-SD)
Retikulární buňky
Retikulocyt (MCVR)
Retikulocyty
Retikulocyty (IRFH)
Retikulocyty (IRFMH)
RMIT -> Mitóza erytrocytární
RROW -> Červená řada - BM
Segmenty -> Granulocyty
Segmenty bazofilní -> Bazofilní segmenty
Segmenty eozinofilní -> Eozinofilní segmenty
Segmenty neutrofilní -> Neutrofilní segmenty
Schistocyty -> Schizocyty
Schizocyty
Sideroblasty
Sideroblasty prsténčité
Siderocyty
Středně a vysoce nezralá frakce retikulocytů -> Retikulocyty (IRFMH)
Střední denzita trombocytu -> Trombocyt (MPC)
Střední jádra leukocytů
Střední objem erytrocytů -> Erytrocyt (MCV)
Střední objem retikulocytu -> Retikulocyt (MCVR)
Střední objem trombocytů -> Trombocyt (MPV)
Střední suchá masa trombocytu -> Trombocyt (MPM)
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW)
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) -> Erytrocyty (RDW-SD)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW)
Šíře distribuce trombocytů (PDW) -> Trombocyty (PDW-SD)
Thrombokrit -> Trombokrit
Trombocyt (MPC)
Trombocyt (MPM)
Trombocyt (MPV)
Trombocyty
Trombocyty (PCDW)
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (PDW-SD)
Trombocyty (PMDW)
Trombokrit
Tumorózní buňky
Tyče bazofilní -> Bazofilní tyče
Tyče eozinofilní -> Eozinofilní tyče
Tyče neutrofilní -> Neutrofilní tyče
Velká jádra leukocytů
Viskozita krve -> Krev
vysoce nezralé retikulocyty -> Retikulocyty (IRFH)
WBC -> Leukocyty
X - buňky -> Nezařad. buňky (bílá řada)
Žírná buňka -> Mastocyt