SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Položky vypočítávané

1-metylhistidin/kreatinin
2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
2-aminoadipát/kreatinin
2-aminobutyrát/kreatinin
2-aminoizobutyrát/kreatinin
2-oxoglutarát/kreatinin
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxypropionát/kreatinin
3-metylhistidin/kreatinin
4-aminobutyrát/kreatinin
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
Acetoacetát/kreatinin
Activated Protein C - Resistance (ratio) -> APC-rezistence - ratio
Adipát/kreatinin
AG -> Anion gap
AG korigovaný -> Anion gap korigovaný
Alanin/kreatinin
Anion gap
Anion gap korigovaný
Aniontové okno -> Anion gap
Aniontové okno korigované -> Anion gap korigovaný
APC-R (ratio) -> APC-rezistence - ratio
APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-rezistence - ratio
APTT - LA poměr
APTT - LA ratio -> APTT - LA poměr
APTT - poměr
APTT - ratio -> APTT - poměr
APTT LA necitlivý - poměr
APTT LA necitlivý - ratio -> APTT LA necitlivý - poměr
Arginin/kreatinin
Asparagin/kreatinin
Aspartát/kreatinin
AUC (MPA, CYA)
AUC (MPA, TAC)
Barvivo v erytrocytu -> Hemoglobin (MCH)
Base excess(Ecf) -> Base excess(ECT)
Base excess(ECT)
Bazofilní řada - BM
Beta-alanin/kreatinin
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD8+/CD57+
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delt+
Ca/kreatinin
Citrát/kreatinin
Citrulin/kreatinin
ctO2 -> Kyslík (ctO2)
CVK Fe -> Vazebná kapacita Fe
Cystathionin/kreatinin
Cystin/kreatinin
Červená řada - BM
Deoxyadenozin/kreatinin
Deoxyguanozin/kreatinin
Deoxyinozin/kreatinin
Destičkový hematokrit -> Trombokrit
DNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
DNT - koagulace ovlivněná LA
eGFR (Lund-Malmo)
Eozinofilní řada - BM
Erytrocyty (hematokrit)
Etylmalonát/kreatinin
Exkreční frakce Ca -> Frakční exkrece Ca
Exkreční frakce Cl -> Frakční exkrece Cl
Exkreční frakce K -> Frakční exkrece K
Exkreční frakce Na -> Frakční exkrece Na
Exkreční frakce osmolální -> Frakční exkrece osmolální
Exkreční frakce P -> Frakční exkrece P
Exkreční frakce urátu -> Frakční exkrece urátu
Exkreční frakce urey -> Frakční exkrece urey
Exkreční frakce vody -> Frakční exkrece vody
Fenylalanin/kreatinin
FeVK -> Vazebná kapacita Fe
Filtrace glomerulární odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Fosfoetanolamin/kreatinin
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece močoviny -> Frakční exkrece urey
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
Fumarát/kreatinin
Galaktitol/kreatinin
GFR -> eGFR (Lund-Malmo)
Glomerulární filtrace odhad -> eGFR (Lund-Malmo)
Glukózový index (Csf/P)
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutamin/kreatinin
Glutarát/kreatinin
Glycerát/kreatinin
Glycin/kreatinin
Glykolát/kreatinin
HCT -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit -> Erytrocyty (hematokrit)
Hematokrit destičkový -> Trombokrit
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin (MCHR)
Hemoglobin efektivní
Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl
Hippurát/kreatinin
Histidin/kreatinin
Hydroxyprolin/kreatinin
Hypoxantin/kreatinin
Cholesterol LDL - výpočet
Ig/L kappa/lambda (free)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,S)
Index dle Stapletona -> Stapletonův index (U,P)
Index solubilního transferinového receptoru -> sTfR index
INR -> Protrombinový test - INR
Izoleucin/kreatinin
Kalcium/kreatinin -> Ca/kreatinin
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný/kreatinin
Kaufmanův index -> Urát/kreatinin
Koncentrace celkového kyslíku v krvi -> Kyslík (ctO2)
Kvocient glukózy (Qglu) -> Glukózový index (Csf/P)
Kyselina močová/kreatinin -> Urát/kreatinin
Kyslík (ctO2)
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
Leucin/kreatinin
Lysin/kreatinin
MCVR -> Retikulocyt (MCVR)
Methionin/kreatinin
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát/kreatinin
MCH -> Hemoglobin (MCH)
MCHC -> Hemoglobin (MCHC)
MCHR -> Hemoglobin (MCHR)
Mukopolysacharidy/kreatinin
N (výpočet)
N-acetyltyrozin/kreatinin
Ornitin/kreatinin
Orotát/kreatinin
Osmolalita - výpočet
Oxalát/kreatinin
PCT -> Trombokrit
PCV -> Erytrocyty (hematokrit)
pH(T)
PNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
Poměr sFLT-1/PIGF
Prolin/kreatinin
Protrombinový test - INR
Protrombinový test-ratio
Pyruvát/kreatinin
Quickův test - INR -> Protrombinový test - INR
Quickův test -ratio -> Protrombinový test-ratio
Retikulocyt (MCVR)
RROW -> Červená řada - BM
SAICAr/kreatinin
Saturace transferinu -> Transferin saturovaný železem
Sebakát/kreatinin
Serin/kreatinin
Solubilní transferinový receptor - index -> sTfR index
Stapletonův index (U,P)
Stapletonův index (U,S)
sTfR index
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu -> Hemoglobin (MCHC)
Střední objem retikulocytu -> Retikulocyt (MCVR)
Střední obsah hemoglobinu v retikulocytu -> Hemoglobin (MCHR)
Suberát/kreatinin
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton/kreatinin
Sukcinyladenozin/kreatinin
Taurin/kreatinin
Thrombinový index -> Trombinový test - poměr
Thrombokrit -> Trombokrit
Thymin/kreatinin
TIBC -> Vazebná kapacita Fe
Transferin saturovaný železem
Treonin/kreatinin
Trombinový index -> Trombinový test - poměr
Trombinový test - poměr
Trombokrit
Tromboplastinový test - INR -> Protrombinový test - INR
Tromboplastinový test-ratio -> Protrombinový test-ratio
Tyrozin/kreatinin
Uracil/kreatinin
Urát/kreatinin
Uridin/kreatinin
Valin/kreatinin
Vazebná kapacita Fe
Velmi dlouhé mastné kyseliny C24/C22 -> Very long chain FA C24/C22
Velmi dlouhé mastné kyseliny C26/C22 -> Very long chain FA C26/C22
Very long chain FA C24/C22
Very long chain FA C26/C22
Xantin/kreatinin