SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Elektrolyty

Ca
Ca ionizované
Ca/kreatinin
Calcium -> Ca
Cl
Cl korigované
Draslík -> K
Fosfát -> P
Fosfor -> P
Fosfor anorganický -> P
Chlór -> Cl
Chlorid -> Cl
Chloridy -> Cl
K
Kalcium celkové -> Ca
Kalcium ionizované -> Ca ionizované
Kalcium/kreatinin -> Ca/kreatinin
Kalium -> K
Magnesium -> Mg
Magnezium celkové -> Mg
Mg
Na
Natrium -> Na
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
P
P - náboj
Phosphorus -> P
Sodík -> Na
Vápník -> Ca