SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Funkční testy nezátěžové

Activated Protein C - Resistance (ratio) -> APC-rezistence - ratio
Agregace stimulovaná - CPG
Altab test -> Zevní sekrece pankreatu
APC-R (ratio) -> APC-rezistence - ratio
APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-rezistence - ratio
APTT
APTT - LA
APTT - LA poměr
APTT - LA ratio -> APTT - LA poměr
APTT - poměr
APTT - ratio -> APTT - poměr
APTT LA necitlivý
APTT LA necitlivý - poměr
APTT LA necitlivý - ratio -> APTT LA necitlivý - poměr
Autohemolýza
Bazofil aktivovaný paprikou
Clot lysis time -> Fibrinolytická aktivita
Dacieho test -> Autohemolýza
Dilute Russel viper venom test
DNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
DNT - koagulace ovlivněná LA
Euglobulin lysis time -> Euglobulinová lýza
Euglobulinová lýza
Fibrinolytická aktivita
Fragilita kapilár (stand.pl. 16cm2)
Hemolýza glycerolem indukovaná
Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl
Indocyanine green (retention) -> Indocyaninová zeleň (retence)
Indocyaninová zeleň (retence)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (aktivita)
Inhibitor aktivátorů plazminogenu (antigen)
INR -> Protrombinový test - INR
Kaolinový čas -> Kaolinový test
Kaolinový test
Kaolinový test - korekce 1h
Kaolinový test - korekce 2h
Kaolinový test -korekce v čase 0
Konzumpce protrombinu
Krvácivost
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence maximální
Osmotic resistance (fragility) of human red cell -> Osmotická rezistence minimální
Osmotická rezistence maximální
Osmotická rezistence minimální
PABA test -> Zevní sekrece pankreatu
Pink test -> Hemolýza glycerolem indukovaná
PNT -> DNT - koagulace ovlivněná LA
ProC Global - normalizovaný poměr
Protrombinový test
Protrombinový test - INR
Protrombinový test-ratio
Quickův test -> Protrombinový test
Quickův test - INR -> Protrombinový test - INR
Quickův test -ratio -> Protrombinový test-ratio
Rekalcifikační čas plazmy
Reptilázový test
Retrakce koagula
Russel Viper Venom Time -> RVVT
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 0 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 1 h
Russel Viper Venom Time -> RVVT - korekce 2 h
RVVT
RVVT - korekce 0 h
RVVT - korekce 1 h
RVVT - korekce 2 h
Spofagnost Pankenzan test -> Zevní sekrece pankreatu
Stypvenový čas -> Dilute Russel viper venom test
Stypvenův test -> RVVT
Stypvenův test -> RVVT - korekce 0 h
Stypvenův test -> RVVT - korekce 1 h
Stypvenův test -> RVVT - korekce 2 h
Thrombinový index -> Trombinový test - poměr
Thrombinový test -> Trombinový test
Trombinový index -> Trombinový test - poměr
Trombinový test
Trombinový test - poměr
Trombinový test - TM
Tromboplastinový čas -> Protrombinový test
Tromboplastinový test -> Protrombinový test
Tromboplastinový test - INR -> Protrombinový test - INR
Tromboplastinový test-ratio -> Protrombinový test-ratio
von Willebrandův faktor - funkce ristocetin. kofaktoru
Zevní sekrece pankreatu