SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Organické (karboxylové) kyseliny a jejich deriváty

2-aminoadipát
2-aminobutyrát
2-hydroxybutanoát -> 2-hydroxybutyrát
2-hydroxybutyrát
2-ketopropionát -> Pyruvát
2-oxoglutarát/kreatinin
2-pyrrolidinkarboxylát -> Prolin
3-hydroxybutanoát -> 3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxypropionát/kreatinin
4-amino-n-butanoát
4-aminobenzoát
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
5-aminolevulát
5-hydroxyhexanát
5-hydroxyindolacetát
5HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
7-hydroxyoktanát
Acetoacetát
Acetoacetát/kreatinin
Acylovaný karnitin -> Karnitin acylovaný
Adipát
Adipát/kreatinin
ALA -> Alanin
Alanin
alfa-aminoadipát -> 2-aminoadipát
BAIB -> Beta-aminoizobutyrát
Beta-aminoizobutyrát
Butyrobetain -> Karnitin volný
Cis-4-decenát
Cis-9-oktadecenát
Cis-9-oktadecenová kyselina -> Cis-9-oktadecenát
Citrát
Citrát/kreatinin
Citronová kyselina Neaktuální
Cystin
Cystin/kreatinin
Dekanát
delta-aminolevulát -> 5-aminolevulát
Dodekanát
Endogenní chromogén -> Kreatinin
Etylmalonát/kreatinin
Fenylalanin
Fenylalanin/kreatinin
Folát
Fumarát
Fumarát/kreatinin
Fytanát
GABA -> 4-amino-n-butanoát
Glutamát
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutarát/kreatinin
Glycerát/kreatinin
Glycin
Glycin/kreatinin
Glykokol -> Glycin
Glykolát/kreatinin
Hexadecenát
Hexadekanát
HIAA -> 5-hydroxyindolacetát
Hippurát
Hippurát/kreatinin
Homocystein
Hydroxyprolin
Hydroxyprolin/kreatinin
Isoleucin -> Izoleucin
Izoleucin
Izoleucin/kreatinin
Jaffé pozitivní chromogén -> Kreatinin
Karnitin acylovaný
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný
Karnitin volný/kreatinin
Kaufmanův index -> Urát/kreatinin
Kreatinin
Kyselina 2,5-diaminopentanová -> Ornitin
Kyselina 2,6-diaminohexanová -> Lysin
Kyselina 2-amino-3-fenyl-propanová kyselina -> Fenylalanin
Kyselina 2-amino-3-hydroxy-butanová -> Treonin
Kyselina 2-amino-3-indolpropionová -> Tryptofan
Kyselina 2-amino-3-metyl-pentanová -> Izoleucin
Kyselina 2-amino-3-metylbutanová -> Valin
Kyselina 2-amino-4-(metylthio)-butanová -> Methionin
Kyselina 2-amino-4-merkaptobutanová -> Homocystein
Kyselina 2-amino-4-metyl-pentanová -> Leucin
Kyselina 2-amino-etansulfonová -> Taurin
Kyselina 2-amino-izobutanová -> Beta-aminoizobutyrát
Kyselina 2-aminoadipová -> 2-aminoadipát
Kyselina 2-aminobutyrová -> 2-aminobutyrát
Kyselina 2-aminoglutarová -> Glutamát
Kyselina 2-aminopropionová -> Alanin
Kyselina 2-ketopropionová -> Pyruvát
Kyselina 3-hydroxy-4-trimetylaminobutanová -> Karnitin volný
Kyselina 4-amino-n-butanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina 4-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina 5-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina 5-hydroxyhexanová -> 5-hydroxyhexanát
Kyselina 5-hydroxyindoloctová -> 5-hydroxyindolacetát
Kyselina 7-hydroxyoktanová -> 7-hydroxyoktanát
Kyselina adipová -> Adipát
Kyselina alfa-aminomáselná -> 2-aminobutyrát
Kyselina aminooctová -> Glycin
Kyselina cis-4-decenová -> Cis-4-decenát
Kyselina cis-9-oktadecenová -> Cis-9-oktadecenát
Kyselina citronová -> Citrát
Kyselina dekanová -> Dekanát
Kyselina delta-aminolevulová -> 5-aminolevulát
Kyselina dodekanová -> Dodekanát
Kyselina fumarová -> Fumarát
Kyselina fytanová -> Fytanát
Kyselina gama-aminobutanová -> 4-amino-n-butanoát
Kyselina hexadecenová -> Hexadecenát
Kyselina hexadekanová -> Hexadekanát
Kyselina hippurová -> Hippurát
Kyselina listová -> Folát
Kyselina metylmalonová -> Metylmalonát
Kyselina močová -> Urát
Kyselina močová/kreatinin -> Urát/kreatinin
Kyselina oktadekanová -> Oktadekanát
Kyselina oktanová -> Oktanát
Kyselina p-aminobenzoová -> 4-aminobenzoát
Kyselina pteroylglutamová -> Folát
Kyselina sebaková -> Sebakát
Kyselina stearová -> Oktadekanát
Kyselina suberová -> Suberát
Kyselina šťavelová -> Oxalát
Kyselina tetradekanová -> Tetradekanát
Kyselina vanilmandlová -> Vanilmandelát
Laktát
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
Leucin
Leucin/kreatinin
Lysin
Lysin/kreatinin
Methionin
Methionin/kreatinin
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát/kreatinin
Močovina -> Urea
N-acetyltyrozin/kreatinin
Oktadekanát
Oktanát
Ornithin -> Ornitin
Ornitin
Ornitin/kreatinin
Orotát/kreatinin
Oxalát
Oxalát/kreatinin
p-aminobenzoát -> 4-aminobenzoát
PABA -> 4-aminobenzoát
PGA -> Folát
PHE -> Fenylalanin
Prolin
Prolin/kreatinin
Pyrohroznová kyselina -> Pyruvát
Pyruvát
Pyruvát/kreatinin
Sebakát
Sebakát/kreatinin
Suberát
Suberát/kreatinin
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton
Sukcinylaceton/kreatinin
Šťavelan -> Oxalát
Taurin
Taurin/kreatinin
Tetradekanát
THFA -> Folát
Treonin
Treonin/kreatinin
Tryptofan
Tyrozin
Tyrozin/kreatinin
Urát
Urát/kreatinin
Urea
Valin
Valin/kreatinin
Vanilmandelát
Vitamin Bt -> Karnitin volný
Žlučové kyseliny celkové