SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Acidobazické parametry, pH a krevní plyny

AG -> Anion gap
AG korigovaný -> Anion gap korigovaný
Albumin - náboj
Anion gap
Anion gap korigovaný
Aniontové okno -> Anion gap
Aniontové okno korigované -> Anion gap korigovaný
Base excess(Ecf) -> Base excess(ECT)
Base excess(ECT)
Bikarbonát aktuální -> HCO3 aktuální
Bikarbonát standardní -> HCO3 standardní
Cl korigované
ctO2 -> Kyslík (ctO2)
Frakční saturace hemoglobinu kyslíkem -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Funkční saturace -> Saturace hemoglobinu kyslíkem
HCO3 aktuální
HCO3 standardní
Koncentrace celkového kyslíku v krvi -> Kyslík (ctO2)
Kyslík (ctO2)
Methemoglobin
Oxyhemoglobin
P - náboj
pCO2
pH
pH(T)
pO2
Podíl oxygenovaného hemoglobinu -> Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace frakční (podíl O2Hb)
Saturace hemoglobinu kyslíkem -> Oxyhemoglobin
Saturace hemoglobinu kyslíkem
sO2 -> Saturace hemoglobinu kyslíkem