SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Steroidy

1,25-dihydroxyvitamin D -> Kalcitriol
17-ketosteroidy -> 17-oxosteroidy
17-oxosteroidy
3alfa,5alfa-tetrahydroprogesteron -> Allopregnanolon
3alfa-hydroxy-5alfa-pregnan-20-on -> Allopregnanolon
Aldosteron
Allopregnanolon
Celkový E2 -> Estradiol
DHEA nekonjugovaný
E2 -> Estradiol
Estradiol
Estriol celkový
HDL cholesterol -> Cholesterol HDL
Cholesterol
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Cholesterol LDL - výpočet
Kalcitriol
LDL cholesterol -> Cholesterol LDL
Progesteron
Testosteron
Vitamin D -> Kalcitriol