SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Charakteristika projektu

Cílem webové aplikace Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi je zpřístupnění Encyklopedie - od roku 2001 vydávané a distribuované na CD - přímo na Internetu, a to nikoliv jako prostou kopii obsahu CD, ale jako plnohodnotné webové stránky. Zpřístupnění tohoto multimediálního hypertextu na Internetu je důležitým krokem ve vývoji Encyklopedie. Úsilí autorského kolektivu věnované tvorbě a aktualizaci textů Encyklopedie tak mohou mnohem více ocenit nejen pregraduální a postgraduální studující zdravotníci, pracovníci klinických laboratoří, ale i odborná lékařská veřejnost a dále všichni zájemci o hluboký a detailní pohled na oblast laboratorní medicíny.

Poděkování patří pravidelně se obměňujícímu autorskému kolektivu, který se již šestým rokem pod vedením editorů projektu podílí na rozrůstání obsahu díla, aktualizaci příspěvků a od roku 2005 spolupracuje na vydáních v knižní podobě (Metrologie chemických měření v laboratorní medicíně).

V roce 2006 byla autorskému kolektivu za dílo Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi udělena dvě významná ocenění: Cena České společnosti klinické biochemie ČLS JEP za přínos ke vzdělávání (září, 2006) a Cena Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (říjen 2006).